تعمیرگاه های تخصصی ماشین لباسشویی جنرال الکترونیک دارای افراد متخصص وباتجربه وآشنا به این برند که سال های سال است وارد بازار می باشد. مجموعه تعمیرگاه های ما به دلیل ازدیاد شعب در کمترین زمان ممکن نیرو متخصص را به جهت تعمیر ماشین لباس شویی جنرال الکتریک به محل ارسال میکند.

به طور خلاصله از خدمات تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی جنرال الکتریک نمونه هایی رانام میبریم:

1-حضور درمحل بعدازتماس کمتراز یک ساعت

2-قطعات اصلی واورجینال

3-ضمانت نامه یک ساله تمام قطعات

4-قیمت مناسب بانرخ های مصوب

5-سرویس دوره ای

6-مشاوره رایگان است

7- سرویس درمحل

در چه صورت هایی باید بانمایندگی های مجاز تعمیر ماشین لباسشویی جنرال الکتریک تماس گرفت به طور اختصاردرزیر گفته می شود:

1-عدم کارکرد صحیح

2-فیوز برق باروشن شدن ماشین لباسشویی بپرد

3-اتصالی بدنه به دستگاه

شرکت جنرال الکتریک اعتقاد دارد بابرخی توصیه هاباعث می شود محصولات عمر طولانی داشته باشند وکمتربه تعمیرکار نیاز پیدا کنند به طور اختصار مواردی را ذکر می نماییم:

ماشین لباسشویی جنرال الکتریک باید در مکان خود به طور صحیح تراز باشد ، برای تراز کردن از پیچهای زیر ماشین استفاده کنید.در مکانی که در معرض مستقیم اشعه آفتاب یا بارندگی یا سرما هست ، ماشین لباسشویی جنرال الکتریک خود را نصب نفرمایید .لبایسشویی شما از سطح دیوار بیش از 5 سانتی متر باید فاصله داشته باشد .در هنگام کار ولوم تایمر ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را تغییر ندهید .

هنگام تغییر برنامه ابتدا ماشین لباسشویی جنرال الکتریک خود را خاموش و سپس اقدام به تغییرات نمایید .هنگامی که ماشین لباسشویی جنرال الکتریک شما خاموش است ، فلکه شیر تغذیه آب را ببندید .بعد از شستشو ، آب باقیمانده لاستیک دور در ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را تخلیه و سپس آن را توسط پارچه نرم خشک نمایید .

هر چند وقت یکبار مطمئن شوید که لوله تخلیه یا شیلنگ خروجی وصل بوده و مسیر خروج آب مسدود نباشد .بعد از هر شستشو در ماشین را باز بگذارید تا هوا داخل ماشین گردش نموده و رطوبت آن از بین برود .

هر چند وقت یکبار بدون ریختن لباس در ماشین برنامه کامل شستشو را با استفاده از یک ماده حلال کلسیم انجام دهید تا رسوبات ماشین پاک شود .محفظه جا پودری را هر چند وقت یکبار تمیز نمایید .برای دو شستشوی متوالی حداقل یک ساعت فاصله قرار دهید .استفاده از لوله کشی با شیر مخلوط و تولید آب ولرم در ماشین لباسشویی ، برای کاهش مصرف برق بسیار مفید خواهد بود .