ماشین لباسشویی بوش هنگام خرابی به علت پیشرفت چشمگیری که دراین چند ساله اخیر داشته به هنگام بروز ایراد بلافاصله قفل می شود .جالب است بدانید که این قفل شدن خیلی مفید میباشد برای دستگاه ماشین لباسشویی بوش زیرا تکنسین های متخصص مجاز بوش میتوانند اقدام به تعمیر ماشین لباس شویی بوش کنند و تعمیر کاران غیر متخصص کاری نمی توانند انجام دهند در نتیجه آسیبی نمیرسانند.

نمایندگی های بوشسرعت بالایی در خدمات رسانی دارند. تعرفه هایشان ساعتی نیست وتا هرزمان طول بکشدموردی ندارد وهزینه ساعتی نمی خواهند وشایان ذکر است تعرفه هابسیار پایین است وکلیه تکنسین ها به صورت 24 ساعته کار میکنند.

جالب است بدانید که تعمیرگاه های مجاز بوش دادای ویژگی های خاص زیر می باشد که به طور اختصار بیان می کنیم:

1-تعمیر ماشین لباسشویی بوش  معیوب در منزل یا ...

2-کاهش هزینه مالی وعدم دریافت هزینه اضافی برای طولانی شدن ساعت کاری و

3-پاسخگویی وارائه خدمات به صورت 24 ساعته

4-فروش قطعات اورجینال درصورت نیاز به تعویض قطعه معیوب وارائه ضمانت نامه پیرامون تعویض قطعه

برخی از معایب ماشین لباسشویی بوش که حتما باید با متخصص تعمیرگاه مجاز ارجاع داد:

1-لباس ها راخوب نمی شوید

2-دیگ لباسشویی نمیچرخد

3-ماشین لباسشویی روشن نمی شود

4-لباسشویی آب راتخلیه نمیکند

5-لباسشویی برق میدهد

6-کلید یاکلید های لباسشویی کارنمیکند

7-لباسشویی درحین کار صدامیکند وتکان میخورد

8-درب لباسشویی بسته نمی شود

9-درب لباسشویی قفل شده باز نمی شود

10-ماشین لباسشویی آبگیری نمیکند

11-ماشین لباس شویی عمل آبگیری راانجام میدهد اما بقیه مراحل راانجام نمیدهد

12-ماشین لباسشویی در هنگام کار آب بیرون میریزد

13-ماشین لباسشویی اب را گرم نکرده یا به جوش می اورد

14-دور خشک کن ماشین لباس شویی عمل نمیکند

15-صفحه نمایش ماشین لباسشویی ارور میدهد

16-چرا ماشین لباسشویی روشن نمی شود

17-از ماشین لباسشویی آب چکه می کند