شرکت ال جی مفتخراست که نمایندگان و کارشناسان خدمات سرویس درصورت تماس مشتری برای رفع مشکل دراسرع وقت در محل حاضر شده و با لوازم یدکی خود شرکت ال جی به رفع مشکل میپردازند.

شرکت ال جی دارای تماس های 24 ساعته به صورت آنلاین می باشد .

تکنسین های مجرب مرکز ال جی برای رفع نقص تعمیر ماشین لباس شویی ال جی  را در محل کمتر از 2 ساعت انجام می دهند،شایان ذکر است قطعات فابریک کارخانه با ضمانت نامه یکسانه برای مشتری ارائه می گردد.

هدف اصلی مرکز تعمیرات مجاز ال جی رضایت واحترام به حقوق مشتری می باشد زیرا به مشتریانش یکباره وموقتی نگاه ورفتار نمی کند،

شرکت ال جی اعتقاد دارد باتولید محصولات باکیفیت مشکلای برای دستگاه ها بوجود نمی آید .

اما گاهی ایرادهای احتمالی ماشین لباسشویی وجود داشته باشد به طور اختصار :

1- ماشین لباسشویی ال جی دچار جرم ورسوب زدگی شده وبوی نامطبوع می دهد.

2- دربرخی موارد لباس ها درون ماشین لباسشویی پاره یا صدمه میبیند.

3- آبی درون ماشین لباسشویی می ماند وتخلیه نمی شود.

4- ماشین لباسشویی کار خود رابه طور کامل انجام نمیدهد نیمه کاره رهامیکند کارش را.

5- پودر لباسشویی در جا پودری باقی میماند.

6- لباس ها تمیز نمی شود بعد از شستشو

7- لباسشویی اصلا روشن نمیشود.

8- لباس ها بعد از شستشو بیش از حد چروک می شود

9- لرزش وصدای نابهجار وغیر نرمال دارد درحین شستشو.

10- از زیر لباسشویی آب میریزد.

شرکت ال جی مفتخراست که نمایندگان و کارشناسان خدمات سرویس درصورت تماس مشتری برای رفع مشکل دراسرع وقت در محل حاضر شده و با لوازم یدکی خود شرکت ال جی به رفع مشکل میپردازند.

شرکت ال جی دارای تماس های 24 ساعته به صورت آنلاین می باشد .

تکنسین های مجرب مرکز ال جی برای رفع نقص تعمیر ماشین لباس شویی ال جی  را در محل کمتر از 2 ساعت انجام می دهند،شایان ذکر است قطعات فابریک کارخانه با ضمانت نامه یکسانه برای مشتری ارائه می گردد.

هدف اصلی مرکز تعمیرات مجاز ال جی رضایت واحترام به حقوق مشتری می باشد زیرا به مشتریانش یکباره وموقتی نگاه ورفتار نمی کند،

شرکت ال جی اعتقاد دارد باتولید محصولات باکیفیت مشکلای برای دستگاه ها بوجود نمی آید .

اما گاهی ایرادهای احتمالی ماشین لباسشویی وجود داشته باشد به طور اختصار :

1- ماشین لباسشویی ال جی دچار جرم ورسوب زدگی شده وبوی نامطبوع می دهد.

2- دربرخی موارد لباس ها درون ماشین لباسشویی پاره یا صدمه میبیند.

3- آبی درون ماشین لباسشویی می ماند وتخلیه نمی شود.

4- ماشین لباسشویی کار خود رابه طور کامل انجام نمیدهد نیمه کاره رهامیکند کارش را.

5- پودر لباسشویی در جا پودری باقی میماند.

6- لباس ها تمیز نمی شود بعد از شستشو

7- لباسشویی اصلا روشن نمیشود.

8- لباس ها بعد از شستشو بیش از حد چروک می شود

9- لرزش وصدای نابهجار وغیر نرمال دارد درحین شستشو.

10- از زیر لباسشویی آب میریزد.